بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه بجنورد

بسم رب الشهداء و الصدیقین  
من المؤمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه ۖ فمنهم من قضىٰ نحبه ومنهم من ینتظر ۖ وما بدّلوا تبدیلًا﴿سوره احزاب آیه ۲۳﴾ 
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. 
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. امام خمینی (ره) 
 انتظار به پایان رسید بعد از ۳۹ سال، شناسایی و هویت شهید گمنام و حضور مادر شهید خلیل فلک رفعت دانشگاه بجنورد را معطر به عطر شهادت نمود و بار دیگر روح ایمان، ایثار، مردانگی و فداکاری فضای دانشگاه را عطرآگین نمود. و مهمتر آنکه رضایت مادر شهید و تشکر از مردم استان بخاطر این همه ارادت در تشییع و استقبال از مادر شهید  بر این حماسه حضور افزود در این میان همکاری مجموعه دانشگاه بویژه همکاران در وسط میدان که با تلاش شبانه روزی باعث خرسندی مادر شهید شدند ستودنی بود. 
  نهاد رهبری در دانشگاه ضمن ارج نهادن به مقام شهید و خوش آمد گویی به مادر شهید و حضور پر شور ارادتمندان به شهید و شهادت در این مراسم بر خود لازم می داند از تلاش های خالصانه همه همکاران تقدیر و تشکر نماید  
اجر همگی با سرور و سالار شهیدان  
 
                          نهاد رهبری در دانشگاه بجنورد
کلمات کلیدی