اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی عفاف وحجاب

1.بتول پرهیزگار 2.زهره دادی 3.سید محمدمهدی شادمهر 4.زهرا حقانی 5.الهام فرزین

برگزیدگان شماره حساب خود(ترجیحا ملت)را به ادمین کانال نهادub.nahad@ ارسال نمایند

کلمات کلیدی